DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> انجمن علمی مهندسی آب وخاک87
 
 
 
انجمن علمی مهندسی آب وخاک87

مراحل انجام یک پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا بهره برداری

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 13:8 - پنجشنبه پنجم تیر 1393

مراحل انجام یک پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا بهره برداری

شرکت درکلاسهای ترویجی
تکمیل فرم تقاضانامه توسط متقاضی آبیاری تحت فشار
بازدید وبررسی اولیه محل اجرای پروژه
انجام آزمایشات آب وخاک
نقشه برداری ازاراضی
طراحی روش مناسب آبیاری تحت فشار
بررسی طرح درکمیته فنی استان
ارسال طرح به یکی ازبانک های عامل برای تصویب تسهیلات :
تصویب اعتبارمورد نیازپروژه وانجام مراحل بانکی
نظارت برپروژه
خرید لوازم وتجهیزات پروژه
اجرای پروژه وتحویل موقت
تحویل قطعی پروژه
قبل ازاین که فرد، متقاضی اجرای آبیاری تحت فشاربشود باید به مرکزترویج وخدمات کشاورزی مراجعه ودرکلاس های ترویج یکه درمرکزدهستان یا مدیریت شهرستان مربوطه تشکیل می گرددشرکت نموده وبا مشخصات انواع روش ها ونیزبهترین ومناسب ترین روش آبیاری تحت فشارمتناسب با وضعیت اقلیمی وخاک منطقه ومزرعه ویا باغ مربوطه آشنا شود. سپس پس ازتکمیل تقاضانامه توسط بهره بردار، محل اجرای پروژه توسط کارشناس آبیاری تحت فشارشهرستان به دقت بررسی می شود تا بهترین سیستم توصیه وازضرروزیان احتمالی جلوگیری به عمل آید .
ازمزرعه ویا باغ متقاضی نمونه مرکب خاک تهیه ومورد تجزیه فیزیکی وشیمیایی قرارمی گیرد. از آب ویا باغ مورد نظرنمونه تهیه وآزمایشات شیمیایی لازم برای تعیین کیفیت آن به عمل می آید .
پس ازانجام مطالعات پایه وتایید کمیته فنی آبیاری تحت فشار، لازم است از اراضی مورد نظر بهره بردار، نقشه برداری به عمل آمده وبه تایید کمیته فنی استان برسد.
پس ازتاییدبررسی اولیه وآزمایشات آب وخاک وتهیه نقشه اراضی ، طراحی پروژه یکی ازشرکت های مجاز طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار، با لحاظ نمودن نظر بهره بردارداده می شود .
پس ازانجام طراحی وارائه دفترچه ونقشه مربوطه، طرح با دقت و وسعت نظردرکمیته فنی استان مورد بررسی قرار می گیرد .ازجمله موارد مهم دربررسی یک طرح آبیاری تحت فشارمی توان به چگونگی انتخاب سیستم محاسبه نیازآبی ، قطعه بندی ، برنامه آبیاری درطول فصل رشد،زمان آبیاری ، مدول آبیاری ، محاسبات هیدرولیکی شبکه ، ایستگاه پمپاژوکنترل مرکزی ولیست لوازم ودرنهایت بررسی مالی ودستور العمل بهره برداری ونگهداری اشاره نمود.
طرح پس ازتصویب موارد فنی طرح درکمیته فنی استان ، لازم است طرح مذکور به یکی ازبانک های عامل برای ارائه تسهیلات به متقاضی ارسال شود .
پس ازتصویب مورد نیازپروژه توسط بانک عامل ، کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار استان به طورکامل درجریان امورقرارگرفته وبه متقاضی توصیه های لازم درمورد چگونگی برداشت وهزینه اعتبارپروژه را ارائه می دهد. بدیهی است پرداخت هریک ازمراحل هزینه پروژه با نظارت مدیریت آب وخاک استان انجام می شود. دراین مرحله زارع می بایست درمورد انتخاب پیمانکارمجازپروژه تصمیم گیری نماید وازپیمانکاربرای اجرای پروژه درخواست همکاری شده وموضوع کتباً توسط زارع به مدیریت آب وخاک اعلام شود. دراین مرحله قرارداد اجرائی با پیمانکارمجازمنعقد می شود. انجام مراحل اداری بانکی مطابق آئین نامه اجرائی مربوطه، به عهده متقاضی ( بهره بردار) می باشد .
نظارت براجرای کلیه مراحل پیشرفت فیزیکی یک پروژه آبیاری تحت فشارتوسط سازمان جهاد کشاورزی استان ( مدیریت آب وخاک ) انجام می شود. این نظارت می تواند مستقیماً ازطریق مدیریت آب وخاک استان ویا ازطریق بخش خصوصی (شرکت های طراح ومجری مجاز) اعمال می گردد.
دراین مرحله می بایست نسبت به خریداری لوازم مورد نیازپروژه اقدام شود. با توجه به این که بخش اعظم هزینه های هرپروژه آبیاری تحت فشارمربوط به خرید لوازم وتجهیزات است ، ضرورت دارد ازتولیدات با کیفیت استاندارد وازتولید کنندگان مجاز خرید انجام شود.
پس ازاجرای کامل وتست نهائی آموزش نحوه بهره برداری ازپروژه به بهره بردارتوسط پیمانکار، پروژه مورد نظربا حضورکارفرما (بهره بردار)، پیمانکار، مدیریت آب وخاک ، نماینده دستگاه نظارت ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تحویل موقت می شود.
پس ازتحویل موقعیت سیستم (پروژه ) ، به مدت یک سال شمسی کمیته بهره برداری استان بطور مستمر نسبت به بهره برداری ازپروژه نظارت ودقت می نماید ودرصورت وجود هرگونه نقض به پیمانکاراعلام نموده وپیمانکارموظف است نسبت به رفع نقض دراسرع وقت (حداکثر15روزپس ازاعلام کتبی ) اقدام نماید . پس از سپری شدن یک سال ، با شرایط فوق وتایید دستگاه نظارت ، نسبت به تحویل قطعی پروژه به بهره بردار اقدام خواهد شد. بدیهی است تحویل قطعی پروژه ، موجب سلب مسئولیت ازپیمانکارنمی گردد واگرمواردی نیازبه پیگیری داشته باشد، می بایست نسبت به انجام آن ازطریق شرکت پیمانکار و بانظارت کمیته بهره برداری استان اقدام شود.

دسته بندي : طراحی سیستمهای آبیاری
برچسب‌ها: آبیاری تحت فشار, ترویج, پروژه, آزمایشات آب وخاک, نقشه برداری ازاراضی

 

برگزاری دوره های زبان و کامپیوتر

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 12:9 - جمعه یکم فروردین 1393

با سلام خدمت دانشجویان عزیز جهاد دانشگاهی مرکز بیرجند قرار تمامی دوره های کامپیوتر و زبان رو با 20 درصد تخفیف ویژه دانشجویان برگزار کنه لذا از دانشجویان متقاضی دعوت شده که جهت ثبت نام به ساختمان این مرکز مراجعه نمایند.

تلفن تماس شماره 09371910545 آقای شهریاری مسئول آموزش

لازم به ذکر کلیه کلاس های در خود ساختمان جهاد دانشگاهی برگزار میشه و درصورت اینکه به حد نصاب برسن داخل دانشگاه هم میشه برگزار کرد.


دسته بندي : عمومی - آموزش
برچسب‌ها: جهاد دانشگاهی بیرجند, دوره زبان, دوره کامپیوتر, icdlمقدماتی

 

تست خاک

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 22:23 - یکشنبه یازدهم اسفند 1392

تست خاک

تست خاک یکی از راههایی است که به شما کمک می کند تا بدانید که چه چیز هایی برای رشد بهتر گیاهتان نیاز دارید
تست خاک اطلاعات مورد نیاز در مورد خاک شما در اختیارتان می گذارد که خاک شما چه عناصری دارد و از چه ترکیبی ساخته شده است
و این کمک می کند تا از استفاده بی رویه کود که در کشور ما جا افتاده است در جایی که لازم نیست جلوگیری شود 
و کمک میکند تا در جایی که لازم است کود به اندازه مصرف بکنیم.

کی می توانیم نمونه بگیریم:
بهترین زمان برداشت نمونه خاک برای آزمایش بعد از برداشت در پاییز و یا قبل از کود دهی در بهار می باشد.
از برداشتن نمونه به مدت کوتاهی بعد از آهک دهی (برای تعدیل pH خاک) ، کوددهی(هر نوع کودی) و یا زمانی که زمین خیس است خودداری کنید.
نمونه گیری از خاک باید هر 2 یا 3 سال یک بار تکرار شود.
مکان وعمق نمونه گیری:
مکان نمونه گیری باید بصورت تصادفی انتخاب شود و در دو عمق مختلف ( از هر کدام چند نمونه که بعد از برداشت ، عمق های مختلف بصورت جداگانه مخلوط می شوند) باید نمونه گیری صورت بگیرد:
1- حدود 15 سانتی متری 
2- حدود 30 سانتی متری
مطالب مکمل از آقای هاشمی نژاد: 
1- عمق نمونه برداری با توجه به نوع محصول انتخاب می شود یعنی برای گیاهان باغی مسلما عمق 30 سانتی متری مناسب نیست بلکه با توجه به عمق ریشه های فعال انتخاب می شود.
2- در مورد تعداد نمونه ها توصیه می شود کتاب فیزیک خاک آقای دکتر بای بوردی را مطالعه نمایید البته یکی از پیوستهای آخر این کتاب این موضوع را بررسی کرده است
3- در مورد استراتژی نمونه برداری و اینکه از چه نقاطی نمونه بگیرید نیز بستگی به نحوه توزیع متغیر مورد نظرتان در منطقه دارد و روشهای مختلفی در این زمینه مطرح شده اند باز هم توصیه می شود کتاب Methods of soil Analysis به خصوص بخشهای اول آن را مطالعه نمایید.
4- نوع اندازه گیری ها نیز بستگی به هدف شما دارد
5- مهمتر از همه این مسائل تحلیل نتایج بدست آمده است که حتما باید با یک متخصص مشورت شود.


دسته بندي : فیزیک خاک
برچسب‌ها: تست, خاک, فیزیک خاک, نمونه گیری, زمان نمونه گیری خاک

 

تور مجازی آزمایشگاه فیزیک 1

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 15:24 - چهارشنبه سیزدهم آذر 1392

در در این فایل می توانید با ابزار های آزمایشگاه فیزیک و نحوه کار با آنها آشنا شده و نیز می توانید ۱۶ آزمایش را مشاهده کنید.دسته بندي : آزمایشگاه
برچسب‌ها: فیزیک1, آزمایشگاه فیزیک 1, آزمایشگاه مجازی فیزیک 1

 

آشنایی با وسایل آزمایشگاه

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 15:9 - چهارشنبه سیزدهم آذر 1392

 

آیش

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 15:0 - چهارشنبه سیزدهم آذر 1392آیش "Fallow" : مهمترین هدف آیش افزایش میزان ذخیره ی رطوبت است . در تعریف زراعی ، نکاشت گذاشتن زمین به مدت معینی را آیش می گویند ؛ ولی در دیمکاری جلوگیری از رشد هر گیاهی را در فصل آیش ، آیش می گویند .  

بطور کلی سه نوع آیش وجود دارد :

1- آیش سبز : در این آیش علف های هرز کنترل نمی شوند و فقط زراعت انجام نمی گیرد . معمولا علف های هرز را به چرای دام اختصاص می دهند . کارایی این آیش زیاد نیست چون علف های هرز رطوبت خاک را تخلیه می کنند .

2- آیش سیاه : در این آیش عملا هیچگونه بقایای گیاهی در روی زمین باقی گذاشته نمی شود و عملا یک نوع مالچ خاکی است . در این مورد شخم برگردان زده و بقایا با خاک مخلوط می شوند . دو نوع آیش سیاه وجود دارد :

الف ) آیش سیاه زود : در این آیش بعد از برداشت محصول به زمین شخم برگردان زده می شود ( قبل از شروع بارندگی )  و در طول پاییز و زمستان رها می شود؛ بعد از پایان آخرین بارندگی پنجه غازی زده و رطوبت را حفظ می نمایند.

ب) آیش سیاه دیر : در این آیش پس از برداشت محصول ، زمین در طول پاییز و زمستان به حال خود رها شده و بعد از اتمام بارندگی شخم برگردان زده و مجددا با پنجه غازی حفظ رطوبت می نمایند . آیش سیاه معمولا خطر فرسایش ایجاد می کند . اگر خطر فرسایش آبی و بادی در پاییز و زمستان وجود داشته باشد از آیش سیاه دیر استفاده می نماییم. کارایی این آیش پایین و حدود 20% است . 

3- آیش کلشی : مانند مالچ کلش است ، یعنی بقایای گیاهی روی زمین حفظ می شوند . در این حالت کنترل علف های هرز به سه صورت انجام می شود :

الف ) روش معمولی ( مکانیکی ) با استفاده از پنجه غازی

ب) روش شیمیایی که در آن یک تا دو بار پنجه غازی زده شده و سپس از علف کش استفاده می شود

ج) روش کنترل اکولوژیکی که در آن فقط با علف کش ها ، علف های هرز را کنترل می نمایند.


دسته بندي : زراعت
برچسب‌ها: Fallow, آیش سبز, آیش سیاه, آیش کلشی

 

برنامه کلاسی

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 13:29 - سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392

 

پیام تبریک آزمون کارشناسی ارشد 92

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 12:52 - چهارشنبه ششم شهریور 1392موفقیت مسرت بخش دوستانمان  آقایان
مرتضی غلامی قبولی در رشته مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند
 محمد عبداللهی در مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
 حامد باقری مهندسی منابع طبیعی -آبخیزداری دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي زابل
خانم زهرا آخوندی مهندسی سازه های آبی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
خانم عارفه خسروی  مهندسی سازه های آبی دانشکده آب و خاک  دانشگاه ارومیه
را به دوستان وجامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماییم امید است با توکل به خدا و تلاش مضاعف، این مقطع تحصیلی را نیز با موفقیت سپری کرده و بیش از پیش منشاء خدمات علمی باشید.
دوستان انجمن علمی مهندسی آب و خاک دانشگاه پیام نور بیرجند ورودی 87


دسته بندي : کارشناسی ارشد
برچسب‌ها: آزمون کارشناسی ارشد

 

داکوچایف – پدر علم خاکشناسی

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 9:11 - دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ویزلی وازیلِویچ داکوچایف، پدرعلم خاک یا پدولوژی او علم خاک را در کشور روسیه توسعه داده و شاید اولین کسی بود که به بررسی وسیع جغرافیایی انواع مختلف خاک ها پرداخت. بی اغراق سهم بزرگ او در علم، قرار دادن خاک در نقشه بود. او نظریه ای ارائه داد با این مضمون که تنوع جغرافیایی انواع مختلف خاک ها را می توان نه تنها با عوامل زمین شناسی ،(منشاء مواد) بلکه با آب و هوا وعوامل توپوگرافی وزمان در دسترس برای مطالعه خاک و خاک شناسی (تشکیل خاک ) توصیف کرد.

او با استفاده از این نظریه به عنوان پایه و اساس توانست اولین طبقه بندی در زمینه خاک را ارائه بدهد.
نظریه او به سرعت توسط دانشمندان خاک مانند هانس ینی ارائه داده شد. او بر روی خاک کار کرد و طرح طبقه بندی خود را به ۵ عامل برای تشکیل خاک توسعه داد. او در سال ۱۸۸۳ بعد از مطالعه وسیع در زمینه خاک روسیه به دنبال تئوری خودش رفت.
نتیجه کارهایی که داکوچایف به عنوان عضو مدرسه خاک روسیه انجام داد لغت نامه بین الملل علوم خاک بود واژه هایی مثل chernozem ,podosol, geley, solonet>
همچنین یکی از دهانه های استثنایی مریخ را به نام او نام گذاری کردند


دسته بندي : خاک شناسی
برچسب‌ها: داکوچایف, پدر علم خاکشناسی, علوم خاک, خاک شناسی

 

پرش هيدروليكي در مقطع مثلثي و مقايسه با مقطع مستطيلي

نويسنده : حامدباقری | تاريخ : 23:15 - پنجشنبه هفدهم مرداد 1392

پرش هيدروليكي در مقطع مثلثي و مقايسه با مقطع مستطيلينویسندگان:
حسين حميدي فر، محمد حسين اميد* و جواد فرهودي
مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي
علوم آب و خاك / سال چهاردهم / شماره پنجاه و چهارم / زمستان ۱۳۸۹(فایل: پی دی اف)
(صفحه:10)
فايل ضميمه فايل ضميمه


دسته بندي : هیدرولیک انهار
برچسب‌ها: پرش هيدروليكي, مقطع مثلثي, مقطع مستطيلي

 

آخرين مطالب

» مراحل انجام یک پروژه آبیاری تحت فشار از ابتدا تا بهره برداری ( پنجشنبه پنجم تیر 1393 )
» برگزاری دوره های زبان و کامپیوتر ( جمعه یکم فروردین 1393 )
» تست خاک ( یکشنبه یازدهم اسفند 1392 )
» تور مجازی آزمایشگاه فیزیک 1 ( چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 )
» آشنایی با وسایل آزمایشگاه ( چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 )
» آیش ( چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 )
» برنامه کلاسی ( سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 )
» پیام تبریک آزمون کارشناسی ارشد 92 ( چهارشنبه ششم شهریور 1392 )
» داکوچایف – پدر علم خاکشناسی ( دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 )
» پرش هيدروليكي در مقطع مثلثي و مقايسه با مقطع مستطيلي ( پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 )
» اصلاح خاک های شور و قلیایی ( پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 )
» شوری خاک و تأثیر آن بر رشد گیاهان ( پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 )